Pokyny k používání produktů Bialetti.

Velmi pečlivě si přečtěte tyto pokyny obsažené v návodu k obsluze produktů Bialetti, které obsahují důležité informace o bezpečném provozu a údržbě výrobků společnosti Bialetti.

 

Důležité: Před použitím si přečtěte obsah. Uschovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu osvěžení správného použití výše uvedených produktů.

Pozor. Tento kávovar vyžaduje ke své činnosti zdroj tepla a uvnitř se vytváří vysoký tlak. Nedodržení pokynů v příručce může vést k popáleninám nebo výbuchu konviček Bialetti.

 

Před každým použitím zkontrolujte stav kávovaru, přítomnost všech jeho součástí a zda není poškozen bezpečnostní ventil, nálevka, těsnění a filtrační trychtýř a zda jsou tyto součásti ve správné poloze, jak je znázorněno na obrázku. V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo dovozce produktů Bialetti.

Výrobek není určen k použití osobami / včetně dětí / se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a neproškolenými osobami.

 

Uchovávejte prosím mimo dosah dětí.

Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.

  • Nedotýkejte se horkých povrchů kávovaru, které se vyznačují vysokou teplotou. Konvičku přenášejte pomocí rukojeti a knoflíku.
  • Používat konvičky Bialetti pouze pro účely, pro které byl určen.
  • Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
  • Nepoužívejte konvičku, pokud ve spodní nádobě není voda.
  • Na dno nebo na horní část konvičky na kávu nepoužívejte žádný jiný druh kapaliny. Zařízení pracuje pouze s vodou.
  • Tento typ konviček používejte pouze po přidání vody a mleté ​​kávy Moka pro domácí použití.
  • Nepoužívejte jiné druhy produktů / například Meltu, kakao, kávové výtažky, čaj, kávu pro filtrovanou kávu, kávu pro expresní stroje atd.
  • Dbejte na to, aby proud páry vycházející z pojistného ventilu nesměroval k uživateli.
  • Zkontrolujte, zda je nádoba na kávu správně sešroubována.
  • Po použití nerozdělávejte konvičku Bialetti na kávu, dokud úplně nevychladne.

Přihlašte se k odběru novinek Espresso Professional